Thu nhập bình quân ở nông thôn tăng gần 30 triệu đồng trong 10 năm

Ông Trần Tuấn Anh cho biết thu nhập bình quân ở nông thôn tăng nhanh, từ 12,8 triệu/người năm 2010 lên trên 42 triệu/người năm 2020.

Chiều 1/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26 của ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhìn nhận sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phát triển ngang bằng và vượt các nước trong khu vực ASEAN.

Từ năm 2020 đến nay, dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn duy trì được sự phát triển mạnh mẽ. Kinh tế nông thôn phát triển, chuyển đổi nhanh. Thu nhập bình quân ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị, từ 12,8 triệu đồng/người năm 2010 lên hơn 42 triệu đồng/người năm 2020, vượt mục tiêu đề ra.

thu nhap binh quan o nong thon tang nhanh anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Thành Trung.

Bên cạnh những kết quả đó, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng chỉ ra nhiều hạn chế như: Tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững; công nghiệp chế biến phát triển chậm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, thị trường chưa vững chắc; môi trường nông thôn còn ô nhiễm…

Ông Trần Tuấn Anh khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn sẽ là những vấn đề lớn, có tính chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26, bên cạnh những thành tựu, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhận định nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đang đứng trước những thách thức rất lớn như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cạnh tranh, hội nhập quốc tế và những khó khăn tồn tại trong nội tại.

Ngoài ra, nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn đối diện những vấn đề vướng mắc trong quản lý Nhà nước, hạ tầng cho phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và cơ chế chính sách tạo đột phá trong chuyển đổi sản xuất nông nghiệp…

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục bổ sung, tham gia xây dựng báo cáo tổng kết đảm bảo chất lượng trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Trần Tuấn Anh kỳ vọng nghị quyết mới sẽ mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta.

Đột phá công nghệ để hướng đến nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, Việt Nam phải coi phát triển công nghệ, chuyển đổi số là khâu đột phá.

Cập nhật tình hình Covid-19 (từ 29/4/2021)

Xem chi tiết
Ca nhiễm
Hôm nay
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca